Ekstremt strålingsmiljø ikke målt

Den ekstreme strålepåvirkningen fra alle radiosendere på KNM «Kvikk» er ikke målt. Besetningen var utsatt for denne strålingen når de drev elektronisk krigføring.