Asylsøkar på 8. året

Cheick Camara (38) veit ikkje om han nokonsinne vil få opphald i Norge, landet han flykta til for meir enn sju år sidan. Utlendingsnemda har hatt saka hans liggande sidan nemda vart oppretta.