Kollisjon førte til køer mot Åsane

Det oppsto store køer mot Åsane i ettermiddag. Flere mindre kollisjoner skal være årsaken til køene.