Pårørande må leve med vald og truslar

Ei fersk undersøking viser at pårørande til rusmisbrukarar svært ofte må leve med vald, truslar og tjuveri. 40 prosent av dei pårørande oppgir eksempelvis at dei har vore i direkte handgemeng med rusmisbrukarar i den næraste familien.