Sjarmoffensiv offshore

Unge nordmenn tiltrekkes ikke av oljebransjen, en av nasjonens viktigste næringer. En sjarmoffensiv offshore skal snu tendensen. Hydro sendte seks realfag-interesserte ungdommer til den hypermoderne Grane-plattformen.