100 sjøfugl i dusjen

Ærfugl-hannen er stelt og vasket og får en siste dusj før han ren og fri for olje slippes ut i et lite basseng. Der skal han være noen uker før han kan slippes fri.