Jebsen-test røper brudd på krav

"Rocknes"-rederiets egen simulasjon av skipets stabilitet på ulykkesdagen, avslører at den ikke holdt mål.