Hordaland Ap pressar regjeringa

Hordaland Arbeidarparti krev nå at Regjeringa set av pengar til dokken på Haakonsvern i 2006-budsjettet. Fylkespartiet aksepterer ikkje ei utsetjing av saka.