Garanti til deponi for lavradioaktivt avfall i Gulen

Regjeringen har vedtatt at Gulen kommune i Sogn og Fjordane er et passende alternativ for lokalisering av et deponi for lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien.