Krever 90 dager for antirasist

Påtalemakten krever 90 dagers ubetinget fengsel for den 24-årige antirasisten som er tiltalt for vold mot en politimann og en nynazist.