Distriktene taper - Bergen vinner

Seks av ti kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane får en inntektsvekst neste år som ligger under landsgjennomsnittet. Bergen er blant vinnerne.