41-åringen må sitte fengsla

Gulating lagmannsrett har forkasta kjæremålet frå 41-åringen som er sikta for forsetteleg drap på sjukepleiestudenten Anne Slåtten i Førde.