Flere busser - til samme pris

Busstakstene stiger ikke neste år heller. Og kanskje blir busstilbudet enda bedre. Kommunale veier er stadig er sørgelig kapittel. Og vinteren bør ikke bli verre enn normalt. De kommunale lyspunktene kan bli enda færre kommende vinter. Ingen vil betale.