Betente byggesaker utsatt

Komité for miljø og byutvikling besluttet i dag å utsette behandlingen av de omstridte byggesakene med høydehus på Nøstet og Slakthustomten.