Nett so i gamle daga<p/>

Dei snakkar ikkje strilamålet betre i våre dagar enn slik orda tek rennefart på revyscena i Ole Bull teater. Yngre generasjonar har kanskje aldri høyrt noko så eksotisk, for mange av dei eldre er det som eit gjenhøyr med femtiåra.