Får erstatning i Oslo og Stavanger

I Oslo og Stavanger har tidligere spesialskoleelver rett til erstatning på lik linje med barnehjemsbarn.