Frp med snubletråd til byrådet

Frp har sett byrådet i ei skikkeleg kattepine. Partiet vil støtte eit sal av Gaia, men berre viss byrådet bryt budsjettavtalen med Arbeiderpartiet.