Avviser alle krav

Hjalmar Olseth avviser alt ansvar og alle krav fra Borgfrid Eides arvinger.