Brann hos eldre dame

En eldre dame er sendt til sykehus i Førde etter at det begynte å brenne i omsorgsboligen hennes i dag.