Sinnslidelse ofte årsak

Å drepe sine barn er den mest ekstreme handling som finst. Skjer det, er som regel far eller mor alvorleg sinnslidande.