Melder seg ut i protest mot veiprosjekt

Luftsportentusiastene vil bygge vei til Tverrmeisa i Fana, men møter motstand også i egne rekker. Det er lite populært.