Ja til avfallsdeponi i Stendafjellet

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt sitt ja til utbygging av kjempedeponiet for lett forurenset avfall i Stendafjellet.