- Lav kompetanse gir skoleforfall

Kommunene har for dårlig kompetanse til å drive eiendomsforvaltning. Det er en av årsakene til skoleforfallet, mener Gine Wang i Byggenæringens Landsforening.