UiB tilpasser seg nye medier

Medievitenskap og Informasjonsvitenskap blir ett fag. Universitetet i Bergen (UiB) forsøker å tilpasse seg den nye mediehverdagen.