100.000 for et ødelagt liv

Ronald Gjerde bodde 10 år på barnehjem, ble misbrukt og fornedret. Han reagerer på erstatningen på 100.000 kroner, og mener det er for lite for et ødelagt liv.