Med skudd skal flammene fordrives

Noen millioner vanndråper skytes ut mot flammene. Fire-fem skudd er nok. Flammene er effektiv slukket.