Mykje å spara med eigen pensjonskasse

Gruppeleiaren for Sotralista i Fjell, Jan Utkilen, meiner kommunen kan spara mellom 10 og 20 millionar kroner på å melda seg ut av KLP og heller etablera eigen pensjonskasse.