Ringveg vest legges ut til høring

I dag legges forslag til reguleringsplan for Ringveg vest ut til offentlig høring.