Barn i Bergen har få psykiske plager

Barn i Bergen har færre psykiske problem enn barn i England og USA, viser dei aller første analysene frå «Barn i Bergen».