Storjakt på tyvebande

Politiet har satt alle disponible midler inn i jakten på tyvebanden som herjer i Bergen sentrum.