• REAGERER: – Det er bittert, seier Rolf Mårstig (33), som ikkje får fullført undervisninga. Han treng sveisesertifikat for at han skal få jobben attende hos IIT Industriar på Mongstad. JAN M. LILLEBØ (foto)

Aetat stoppar sveisekurs

Rolf Mårstig hadde berre halvannan månad att på sveisekurs ved Stord opplæringssenter. No stoppar Aetat tilbodet på grunn av pengemangel.