- Fengslene har forsømt ADHD-fangene

En tredjedel av de innsatte i norske fengsler har symptomer på ADHD. Voldsdømte Richard Banks har hatt diagnosen i ti år, men fikk ikke medisin før i fjor.