Ja til matte i barnehagen

Læring i barnehagen kan minske dei sosiale forskjellane i skulen, meiner høgreleiar Erna Solberg.