• INFORMASJON NØDVENDIG: Medisinstudentane Vibeke Melby (27), Magne A. Helland (22) og Marianne Wesnes (24) trur ikkje unge tenkjer over kor farlege kjønnssjukdommar kan vera. Dei trur meir informasjon og billigare kondomar kan få fleire til å beskytta seg. <p/>FOTO: GIDSKE STARK

- Unge trur ikkje dei blir smitta

Medisinstudentane Vibeke Melby (27), Magne A. Helland (22) og Marianne Wesnes (24) trur det må ei haldningsendring til for å få unge til å bruka meir kondom.