Samordna opptak tabbet seg på SMS

I halvannen time trodde 5.000 søkere til høyere utdanning at de hadde kommet inn på studiet. Det var feil.