Klart for den store byggjefesten

Fylkestinget i Sogn og Fjordane tok i gå på seg spanderbuksene. I åra fram mot 2008 skal det investerast for hundrevis av millionar.