Sauer på beite - midt i byen

Byrådet har bestemt hva som skal skje med gårdsparken i Fana. Det betyr klarsignal for konkretiseringer av planene.