Druknar i kraftverk-søknader

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) druknar i søknader om å byggje småkraftverk. Og stadig fleire grunneigarar satsar på å byggje ut sjølv.