– Angrepet av ungdomsgjeng

Sjåføren som ble stanset og angrepet i en transportbil, sier han ikke kjenner ungdommene som overfalt ham.