Smisking skal ikke gi plass

Det skal bli slutt på at tilfeldigheter, kjennskap og vennskap avgjør hvem som får barnehageplass i Bergen. Alle barn skal få et søkernummer som gjelder fra den dagen foreldrene søkte barnehageplass, foreslår en arbeidsgruppe. Forslaget innebærer også at barn av aleneforsørgere og fremmedspråklige ikke lenger kommer fremst i barnehagekøen.