Lyner jevnt og trutt

2006 er ikke et utpreget lynår. Men den siste tiden har det lynet nesten hver dag på Vestlandet.