Vil la rømt laks koste

Fritidsfiskarane krev at oppdrettarane betaler for oppfisking av rømt laks. Hardanger Villfisklag vil la eit beredskapskorps stå for gjenfangsten.