Datatilsynet advarte granskerne

Datatilsynet advarte Redningsselskapets eksterne granskere mot å bryte personvernet i rapporten de skulle presentere.