Hastetiltak mot vold

Etter et stormøte med aktørene i utelivet kan fungerende byrådsleder i Bergen, Henning Warloe, liste opp en rekke tiltak mot vold og forsøpling i sentrum.