Det brant mellom hus og hytter i Os

En gress- og lyngbrann truet hytter og hus ved Balandsneset i Os.