- Gasskraftsaken dråpen

— For meg ble det helt utålelig. Jeg er helt uenig med partiet i denne saken, og kunne rett og slett ikke være med i et parti som ikke tok miljøsaken mer alvorlig.