• PRESS: Marte Kjellevold Handeland (til v.) Andreas Meinich-Bache og Frida Urheim er blant de siste lærerstudentene på den gamle fireårige utdannelsen. De føler på presset om å konkurrere mot masterstudentene om lærerjobbene i fremtiden. FOTO: Marita Aarekol

Stadig færre vil bli lærere for de yngste elevene

På to år har søkertallene til grunnskoleutdanningene for 1. til 7. trinn i Norge stupt med 14 prosent.