• ISOLERT: Her besøker NIM-direktør Adele Mestad syke innsatte som lever isolert i Ila Fengsel. FOTO: Scanpix (Arkiv)

Direktør vil forby å sette psykisk syke på glattcelle

– Det nytter ikke å skrive flere rapporter, nå må det faktisk gjøres noe med det.