• VERN ELLER VINDKRAFT?: Fagerskarvatnet nord for Stussdalen i Nordhordland ligger i området som kan bli vernet i kategorien nasjonalpark i Nordhordland. Naturen her er også plassert inne i den nasjonale rammen for vindkraft som «godt egnet» for utbygging. FOTO: Knut Langeland

Foreslår vern og vindkraft på samme fjellet

Fjellområde i Nordhordland som nettopp er utpekt som egnet for vindkraftverk, blir nå lansert som kandidat i nasjonalparkplan.