- Jeg trodde først det var en båt som hadde veltet

Fant strandet hval i Skogsvåg.